Event

Förebygga polarisering och radikalisering genom att ytterligare stödja och stärka frontlinjeutövare i deras arbete med unga

21.09.2021

Tisdag, 21 september 2021, 10:00 – 13:00, Europahuset 

Tonåren är en tid i alla människors liv där vi ofta ifrågasätter, utvecklar idéer och åsikter, utforskar olika världsbilder samt söker efter identitet och en roll i världen. Den funktion som frontlinjeutövare (lärare, socialarbetare, osv.) spelar i en ung persons liv kan ofta vara avgörande för denna personlighetsutveckling, då genom att bl.a. förhindra att hen lockas till extremistiska miljöer. Det är därför grundläggande inom arbetet att förebygga och motverka polarisering och radikalisering att ytterligare stödja frontlinjeutövare, så att de har kapacitet att på ett effektivt sätt hantera polariserande frågor och situationer som de kan träffa på i deras dagliga arbete med unga.

EUROGUIDE, ett av Europeiska Unionen medfinansierat projekt, är ett sådant initiativ. Målet med detta arbete har varit att utveckla en online-plattform för frontlinjeutövare i 5 europeiska länder med syfte att hjälpa dessa att stärka sin förmåga att förebygga och motverka radikalisering och polarisering bland unga. Onlinematerialet för Sverige består av en handbok för frontlinjeutövare, en frågesport att använda med unga, och ett enkelt utbildningsprogram om själva online-plattformen med dess olika funktioner (besök online-plattformen här och ladda ner PDF versionen av handboken, Sverige här).

European Foundation for Democracy tillsammans med Europeiska Kommissionen i Sverige, inbjuder och önskar Dig hjärtligt till detta evenemang i Europahuset. Under detta möte kommer vi bl.a. att prata om vikten att stödja frontlinjeutövare, nuvarande och framtida initiativ inom temat, samt presentera EUROGUIDE Sverige.

Gästtalare vid mötet kommer att vara:

Annika Wäppling Korzinek, Biträdande chef för EU kommissionens representation i Sverige
Josefin Bergström, Senior rådgivare företräder, Center mot våldsbejakande extremism
Felix Unogwu, Utvecklingssekreterare, Pedagogiska Inspiration, Grundskoleförvaltning Malmö Stad
Demir Murat Seyrek, Senior Policy Advisor, European Foundation for Democracy
Charlotta Bauer, Programme Manager, European Foundation for Democracy

Vänligen registrera dig genom att skicka ett e-postmeddelande till charlotta.bauer@europeandemocracy.eu med ditt namn, jobbtitel, organisation och dietkrav

This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038