News

En personlig resa – forskaren Magnus Norell utkommer på Kunskapshuset Förlag med ny bok

11 May 2023

Please note, the article is in Swedish.

 

Cision, 11 May 2023

by Cision / Photo credits: Peter Cohn/PRESSBILD

Magnus Norell har under många år rest runt om i världen och besökt platser som de flesta av oss enbart hör om på nyheterna. Hans senaste bok En personlig resa – från Afghanistan till Marocko utkommer nu på Kunskapshuset Förlag. Samtliga berättelser i boken har ägt rum under vistelser eller resor i samband med Magnus forskargärning.

På sin resa från Afghanistan till Marocko ger Magnus Norell en inblick i människors vardagsliv bakom storpolitikens kulisser. Utifrån dagböcker och forskaranteckningar berättar han om människor han har träffat och som ger läsaren en förståelse för dessa länder och regioner.

​​​

Det är allt från möten med militären och specialstyrkan i Sri Lanka till samtal med människor i Marocko som var en nyckelplats efter elfte september. Författaren får oss att inse att ett fritt sinne och en öppenhet för det oväntade är avgörande egenskaper. Det är chauffören till Coca-Cola-lastbilen som känner en sårig gränskonflikt allra bäst eftersom han är den ende som rör sig fritt. Bokens sista kapitel ger en fördjupad bild av hur Sverige och Mellanöstern påverkar varandra idag.

Precis som Magnus Norells forskning rör boken ämnen som terrorism, politiskt våld, demokratifrågor och säkerhetspolitik.

“Jag har alltid fört dagbok under mina resor, parallellt med anteckningar som rört min forskning. Samtliga berättelser i boken har ägt rum under vistelser eller resor i samband med min forskargärning. Det var inte så lätt att göra urvalet. I slutänden blev det ett urval av möten som verkligen satt sina spår och som förhoppningsvis kan vara av intresse för flera”, säger Magnus Norell.​

Om författaren

Magnus Norell är född 1958 i Eskilstuna, men bor idag på Dalarö i Stockholms skärgård. Han är forskare, tongivande expert och har specialiserat sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor och säkerhetspolitik.

Sedan oktober 2020 driver han Mellanösternpodden med journalisten Ricki Neuman.

Utkommer 21 maj 2023.

Madeleine Olofsson

Kunskapshuset Förlag

Mail: madeleine.olofsson@hoi.se

Hoi Publishing är ett modernt bokförlag med en starkt digitaliserad förlagsverksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även ett dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler möjligheter att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.

The original article is available here: https://news.cision.com/se/hoi-publishing/r/en-personlig-resa---forskaren-magnus-norell-utkommer-pa-kunskapshuset-forlag-med-ny-bok,c3768573