News

Expert: Erdogan skulle hellre dö än fly landet

03 May 2023

Please note, the article is in Swedish.

 

Omni, 3 May 2023

by Anders Hovne / Photo credits: Omni

I takt med att president Erdogan steg för steg stärkt sitt grepp om makten i Turkiet har frågor väckts om hur rättvist det kommande valet kommer att vara. Demir Murat Seyrek, professor vid Brussels School of Governance, säger till Politico att situationen inte på något vis kan jämföras med den i exempelvis Ryssland eller Belarus.

– Jag bedömer fortfarande att möjligheten att påverka själva valresultatet är ganska begränsade, säger han.

Enligt Politico är den stora frågan istället vad som händer om Erdogan förlorar. Om marginalen blir liten kan han komma att ifrågasätta resultatet och kanske utlysa undantagstillstånd.

Vid en tydligare förlust är det enligt Seyrek inte otänkbart att han går i opposition för att sedan försöka sätta käppar i hjulen för den nya regeringen. Däremot tror han inte att Erdogan kommer att lämna landet vid en förlust.

– Han ser sig som en ny Atatürk, han skulle hellre dö än fly, säger han.

The original article is available here: https://omni.se/expert-erdogan-skulle-hellre-do-an-fly-landet/a/O8e4Ol