News

Fokus på jihadism i veckans Hotspot

18 June 2022

Please note, the broadcast in in Swedish.

Världen idag, 18 June 2022

 

Hur ser jihadismens moderna historia ut? Hur kommer rörelsen att utvecklas framåt? Och hur påverkas Sverige av en växande muslimsk befolkning? Det är frågor som tas upp i veckans Hotspot, som även handlar om risken för antagonism mot enskilda muslimer när man samtalar om islam utifrån en granskande vinkel.

 

The programme is available here: https://www.varldenidag.se/kultur/fokus-pa-jihadism-i-veckans-hotspot/repvfq!Gvyr52tD2bkIIWHxGy5kUQ/