News

Gränsen mellan politik och religion suddas ut

25 July 2023

Please note, the article is in Swedish.

 

Expressen, 25 July 2023

by Muslimska Brödraskapet / Photo credits: Expressen

De tidigare kraven på likabehandling från muslimska samfund har ersätts med krav på att förändra Sveriges konstitutionella rättigheter.

Att kompromissa i rättighetsfrågor för att slippa förklara skillnaden mellan politik och religion visar att hot och våld lönar sig, skriver Magnus Norell.

 

The original article is available here: https://www.expressen.se/debatt/gransen-mellan-politik-och-religion-suddas-ut/