News

More action than a terrorist stamp required

25 July 2013

EFD Senior Policy Advisor Magnus Norell, writing in Sweden's daily newspaper Svenska Dagbladet, believes that the Lebanese-based militant group Hezbollah is a "united organisation" and it is not possible for the European Union to separate its political wing from its military wing. In July the EU designated Hezbollah's military wing as a terrorist entity, but Norell concludes that this decision is unlikely to have an impact on Hezbollah's terrorist activities in Europe.

 

Fler åtgärder än terrorstämpeln krävs

Den 22 juli beslutade EU att terrorstämpla den så kallade militära grenen av Hizbollah. Men Hizbollah är en enhetlig organisation och det finns ingen självständig “militär gren”, skriver terrorforskaren Magnus Norell.

När jag i januari i år var inkallad som expertvittne vid rättegången på Cypern mot Hizbollahoperatören och svensk-libanesiska medborgaren Hossam Taleb Yaacob, fick jag flera underhandsbesked om att Yaacoub, trots övertygande bevis, inte skulle komma att åtalas för terrorbrott. Detta berodde på att EU inte terrorstämlat Hizbollah och för Cypern, mitt i det oroliga östra medelhavsområdet och med Hizbollah inpå knuten, var det otänkbart att ta på egen hand utmana rörelsen. Yaacoub dömdes (bland annat) för förberedelse till väpnat angrepp på israeliska turister och fick flera års fängelse.

Om rättegången ägt rum efter 22 juli i år, hade cyprioterna dock kunnat åtala Yaacoub för det han faktiskt gjorde; förberedelse till terrorbrott. Stämplingen av Hizbollahs så kallade militära gren ägde rum efter flera månaders, ofta hätsk debatt i EU-kretsen (där Sverige var en av de tydligaste förespråkarna för att inte terrorstämpla rörelsen). Det har främst varit Storbritannien (som sedan flera år terrorstämplat Hizbollahs ”militära gren”) som varit drivande i frågan, och sedan förra sommarens terrorattack i Bulgariska Burgas och den samtidigt arresterade Yaacoub på Cypern, fanns det två klara fall av Hizbollahinspirerade terrorattacker. Burgasattacken dödade sex personer (fem israeliska turister och en bulgarisk busschaufför).

Dessa två händelser – tillsammans med Hizbollahs alltmer aktiva inblandning i det Syriska inbördeskriget – blev avgörande för den process som såsmåningom ledde fram till beslutet i EU den 22 juli. Argumentet som användes var att Hizbollah nu återvänt till Europa och var beredda att utföra terrorattacker. Rörelsen har dock aldrig lämnat Europa och dess verksamhet vad gäller insamling av pengar, organiserad brottslighet och rekrytering av operatörer har pågått under flera år. Beslutet att terrorstämpla den så kallade militära grenen av Hizbollah är också en kompromiss mellan de länder som ville ha en terrorstämpling och de som var emot. För de senare länderna handlade det främst om en terrorstämpling av Hizbollah skulle leda till att Libanon destabiliserades än mer. Kompromissen var det som i dagsläget var politiskt möjligt att uppnå.

Hizbollah är en enhetlig organisation och det finns ingen självständig “militär gren” (något som undertecknad vid ett flertal tillfällen fått bekräftat av representanter för Hizbollah). Rörelsens finansiella verksamhet i Europa kommer säkerligen knappast att hindras och de flesta individer som arbetar för Hizbollah i Europa gör naturligtvis allt för att dölja eventuella militär och terrorrelaterat verksamhet. Beslutet kan ändå ha betydelse då det ger EU-länder en möjlighet att inleda brottsundersökningar mot individer och organisationer som misstänks stödja Hizbollah militärt, brottsligt och terrormässigt. Det är naturligtvis också en signal till Hizbollah att toleransen för rörelsens verksamhet i Europa har minskat. Men i ett större perspektiv är det tveksamt om beslutet kommer att få någon avgörande betydelse för att komma åt Hizbollahs terrorverksamhet i Europa. Till det krävs ytterligare åtgärder. Och eftersom så mycket av även den brottsliga verksamheten finansieras av civil insamling – som inte berörs av beslutet – lär Hizbollah även i framtiden komma att utgöra en huvudvärk för Europas polis- och underrättelseorganisationer.

This article originally appeared here
.