News

Norell: En ”Nürnbergrättegång” för president Putin?

20 October 2022

Please note, the article is in Swedish.

 

Bulletín, 20 October 2022

by Magnus Norell / Photo credits:  Ramil SitdikovAP/TT (Montage)

Inrättandet av en specialdomstol för att åtala och döma den ryske statschefen och hans närmaste medarbetare skulle kunna kringgå det ryska FN-vetot och verka avskräckande på andra som sneglar girigt på grannländernas territorium, skriver Magnus Norell.

 

The original article is available here: https://bulletin.nu/norell-en-n-rnbergrattegang-for-president-putin