News

Norell: Svenskt bistånd hjälper Hamas terror

15 October 2023

Please note, the article is in Swedish.

 

 

Bulletín, 15 October 2023

by Oliver Dagnå / Photo credits: Johan Nilsson/TT/Faksimil X

Det svenska biståndet till Gaza har landat i fickorna på Hamas och hjälpt den palestinska terrororganisationen att bygga upp sin krigskassa. Det menar den svenske statsvetaren och terrorforskaren Magnus Norell.
– Varenda dollar som kommer ner där kontrolleras av Hamas, säger han till Bulletin.

– Allt bistånd som går till Gaza sedan 2007 kontrolleras av Hamas. Det kan ju en del biståndsorganisationer pladdra om att ”det här är oberoende” – det är bara skitsnack. Det är som att ge pengar till Afghanistan och säga att ”det här har inte talibanerna med att göra”. Det går inte, säger Norell.

Han menar att mycket av biståndspengarna säkert går till skolor, sjukhus och dylikt. Men det gör i sin tur att terrorgruppen kan frigöra andra medel till att bygga upp krigskassan.

– Man ska vara tydlig med det här: det är helt okej att säga att vi tar det, för vi tycker att de här skolorna behöver byggas. Man behöver inte hålla med om det, men det är ett rimligt argument. Men då ska man säga det.

– Man ska inte hyckla, som vi gör här. Och säga att ”vi gör bara humanitärt bistånd”. Det kanske vi gör, men humanitärt bistånd går dit Hamas bestämmer att det ska gå.

Norell tycker att det finns en stor dos hyckleri kring det svenska biståndet.

– Vi erkänner ju inte det här. Vi erkänner inte att det är Hamas som styr biståndet på Gaza. Utan vi säger att vi ger det till organisation si och organisation så. Men de kan inte agera där utan att Hamas bestämmer.

”Som att be en vit jury i Georgia på 20-talet”

På tisdagen meddelade Tidöpartierna vid en pressträff att man pausar allt utvecklingsbistånd till Palestina. Det humanitära biståndet påverkas emellertid inte.

Den svenska biståndsmyndigheten Sida beskriver utvecklingsbiståndet (eller ”utvecklingssamarbetet”) som ”ett långsiktigt stöd till andra länders utveckling” och det humanitära som ett ”akut stöd vid nödsituationer”. Ibland samverkar de med varandra, enligt myndigheten.

Regeringen meddelar dessutom att Sida får i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina, med deadline den 1 december 2023. Inte det smartaste draget, menar Norell.

– Att ge Sida i uppdrag att göra en översyn av biståndet till Palestina är som att be en vit jury i Georgia på 20-talet att reda ut lynchrisker, säger han.

Aktivisten: ”Inte en cent ska gå till Arafat”

Magnus Norell anser att Sverige och EU nu bör verka för att Hamas inte ska få några pengar i överhuvudtaget. Dessutom bör man vara betydligt tuffare gentemot den Palestinska myndigheten, som leds av president Mahmoud Abbas.

Han berättar om när han själv var på Gaza i slutet av 90-talet och träffade den dåvarande ledningen. Innan dess träffade han en palestinsk människorättsaktivist, som han beskriver som väldigt modig.

– Hans slutord var då, vilket jag aldrig kommer att glömma, att ”inte en cent ska gå till Arafat”, som fortfarande levde och styrde Palestina då. ”Inte en cent förrän ni har tvingat dem att inför juridiska principer som ni har i Europa. För annars kommer den här korruptionen att kvarstå”.

Enligt Norell var det ingen som lyssnade på advokaten och människorättsaktivistens råd, vilket han anser vara en skam.

– Vad det har sett till, är att det inte har kunnat byggas upp en seriös demokratisk palestinsk struktur. Därför först hade du Arafat, som stoppade pengarna i sina egna fickor och andras fickor som han tyckte om. Och sedan fick du en ganska korrumperad myndighet i Palestinska myndigheten.

 

The original article is available here: https://bulletin.nu/norell-svenskt-bistand-hjalper-hamas-terror