News

Terrorexpert: Omöjligt att säga hur stort hotet är

26 August 2023

Please note, the article is in Swedish.

 

Omni, 26 August 2023

by Ebba Örn / Photo credits: Johan Nilsson/TT

Flera koranbränningar väntas under helgen och i nästa vecka. Aktionerna har pekats ut som en faktor bakom det försämrade säkerhetsläget men terrorforskaren Magnus Norell menar att hotbilden mot Sverige funnits under lång tid, rapporterar SVT Nyheter.

På frågan om hur allvarligt terrorhotet egentligen är konstaterar Norell att ”flera personer är förbannade på Sverige”.

– Men det finns ingen koppling mellan att ljudnivån går upp och att konkreta hot ökar. Så det är egentligen omöjligt att svara på.

Norell har tidigare kritiserat hur den höjda terrorhotnivån kommunicerats, och menar att skalan är omöjlig för allmänheten att förhålla sig till.

 

The original article is available here: https://omni.se/terrorexpert-omojligt-att-saga-hur-stort-hotet-ar/a/nQKeza