News

Terrorfrykt legger en skygge over kongefeiring i Stockholm

14 September 2023

Please note, the article is in Norwegian.

 

Document, 14 September 2023

by Jan Pettersen / Photo credits: Pixabay

 

Tusenvis av mennesker ventes å samles på gatene i Stockholm lørdag for å feire at Carl 16. Gustaf har vært svensk konge i 50 år. Høydepunktet i feiringen blir en kortesje og båttur gjennom byen samt en jubileumskonsert foran slottet.

Dessverre skal feiringen foregå i et land som lever under en skygge av terrortrusler, gjengkriger og bomber.

Det svenske terrortrusselnivået ble i august hevet fra 3 til 4, som innebærer antatt høy risiko for terrorhandlinger. «Vi har gått fra å bli ansett som et legitimt mål til et prioritert mål for voldelig islamisme», sa sjefen for sikkerhetspolitiets (Säpo) Charlotte von Essen den gang.

I sentrum av den nye vurderingen står trusselen fra voldelige islamske miljøer. Flere jihadistiske organisasjoner har gått ut med oppfordringer til militante muslimer om å angripe og drepe svensker.

Nå ruster politiet opp for å styrke sikkerheten rundt den kongelige feiringen på grunn av den økte terrortrusselen. Som potensielle mål har eksperter fremhevet steder eller mennesker av symbolsk verdi for et land.

«Det er der det synliggjøres. Skjer det et terrorangrep der, har det dobbelt innvirkning på Sverige. Både et angrep med dødsfall og skadeutfall, men også: ‘Se her, du kan ikke beskytte dine egne symboler'». Dette sier Jörgen Holmlund, lærer i etterretning ved Försvarshögskolan, til SVT.

Magnus Norell, som forsker på terrorisme og sikkerhetspolitikk, mener imidlertid at feiringen av kongens 50 år på tronen ikke nødvendigvis betyr økt trusselnivå. «Kongen er ikke nødvendigvis et mål i seg selv. Hvis Säpo eller politiet hadde fått informasjon om at det ville være en trussel, ville de ha handlet».

Michael Fetz, koordinator for terrorbekjempelse ved Stockholmspolitiet, utelukker imidlertid ikke at feiringen denne helga kan være et potensielt mål for terrorhandlinger. «Det kan være det. Men vi har stor polititilstedeværelse i løpet av feiringens dager. Vi har planlagt lenge», kommenterer Fetz.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir det ikke opplyst nøyaktig hvor mange politifolk som vil være på vakt, men det dreier seg om et hundretalls personer, både synlige og skjulte.

Michael Fetz oppfordrer publikum som ønsker å være med på å feire kongen til å fortsette som vanlig, men være på vakt for omgivelsene. «Får du en dårlig magefølelse bør du kontakte politiet», sier han.

 

The original article is available here: https://www.document.no/2023/09/14/terrorfrykt-legger-en-skygge-over-kongefeiring-i-stockholm/